poniedziałek, 30 maja 2016

Konkurs Talentów "MAM TALENT"

"Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: do­piero pil­na pra­ca go ob­ro­bi i war­tość mu wielką nada."

Stanisław Staszic

Dziś w naszym Przedszkolu odbył się Przedszkolny Konkurs Talentów "Mam Talent". W konkurencji mogły wziąć udział wszystkie chętne dzieci w dwóch kategoriach wiekowych i zaprezentować przed  liczną publicznością to, co potrafią robić najlepiej! Były tańce z szarfą, recytacja różnych utworów, śpiewanie piosenek oraz budowanie z klocków. Na uczestników czekały atrakcyjne nagrody: dyplomy, plecaki, bańki mydlane i słodkości.Po występach na uczestników czekał pyszny poczęstunek.
Wszystkim biorącym udział  gratulujemy!!! Dziękujemy również rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu i gratulujemy tak zdolnych pociech!!!