niedziela, 28 marca 2021

Informacja o działalności Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach w dniach od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o działalności Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach

w dniach od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

 

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP kolejnych obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  działalność Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach będzie ograniczona od 29 marca 2021 roku do          9 kwietnia 2021 roku. 

Przedszkole zapewni - zgodnie z rozporządzeniem - opiekę dla dzieci osób zatrudnionych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych i służb mundurowych). Rodzice, którzy spełniają warunki z powyższego rozporządzenia i nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom, zobowiązani są do poinformowania dyrektora sms na numer telefonu 604 998 174, że dziecko będzie korzystać z opieki Przedszkola.

Wypełniony wniosek podpisany przez Rodzica/prawnego opiekuna proszę dostarczyć  w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki.

Uruchomienie dożywiania uzależnione będzie od liczby dzieci.

O wszelkich istotnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco poprzez grupy na messengerze oraz stronę internetową Przedszkola .

Anna Żurek