czwartek, 31 sierpnia 2023

Program wychowania przedszkolnego

 

Program wychowania przedszkolnego ,, Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe''

Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa Nowa Era „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe”, napisany przez nauczycieli i specjalistów z zakresu wychowania przedszkolnego, powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe samych autorek oraz o przeprowadzoną metodę sondażu diagnostycznego wśród pedagogów, wykorzystujących sprawdzone w praktyce teorie, metody, techniki i narzędzia w wychowaniu przedszkolnym. W rezultacie autorki stworzyły program oparty na podwalinach metodycznych uznanych teoretyków, nauczycieli i specjalistów – praktyków, dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 3–6 lat.


Do kompetencji kluczowych zaliczamy:

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

4. Kompetencje cyfrowe.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

6. Kompetencje obywatelskie.

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnejAutorki: Monika Chludzińska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek.

czwartek, 2 lutego 2023

Szczegółowe i dodatkowe kryteria rekrutacji 2023/2024

                                     Szczegółowe i dodatkowe kryteria rekrutacji

do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK 

w Chrząstowicach na rok szkolny 2023/2024

 

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe i dodatkowe kryteria przyjęć dzieci oraz następującą punktację:

W kryteriach szczegółowych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 

1

dzieci z terenu wsi  Chrząstowice                                                        

 

        100pkt

2

dzieci, które wychowuje tylko jeden z rodziców    

           10pkt

3 

rodzeństwa dzieci już uczęszczających do Przedszkola                               

5 pkt 

 


                  

 

 

W kryteriach dodatkowych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 

1

dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym  do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach          

5 pkt

 

 

 

REKRUTACJA 2023/2024

  Szanowni Rodzice!Informujemy, że  6 marca 2023 roku rozpoczynamy zapisy do naszego Przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Karty Zgłoszenia przyjmujemy w dniach 6.03.2023r. do 10.03.2023r. w godz. 7.30-14.00
Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego spędzania czasu, 
kreatywnej zabawy i nauki. 
Przyjmujemy dzieci w wieku 3-6 lat.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na naszej stronie 
w zakładce Rekrutacja oraz w siedzibie Przedszkola od 1 marca 2023r.
ZAPRASZAMY

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

                                   Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach

 

1. 13.02–20.02.2023r. – składanie u Dyrektora Przedszkola „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do Przedszkola.

2. 06.03–10.03.2023r. – wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji.

3. 13.03–20.03.2023r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola i dołączonych dokumentów.

4.Do 24.03.2023r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg  kolejności zgłoszeń.

6. 24.03-31.03.2023 potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia do Przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia