Plan Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.30-8.30
Schodzenie się dzieci.
Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym,
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Korzystanie z gier i układanek stolikowych.
Praca indywidualna wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi uzdolnionymi, utrwalenie treści programowych z dnia poprzedniego, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych.
Prace porządkowe i organizacyjne.
8.30-9.15
·         Przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk,
·         Czynności samoobsługowe.
·         Śniadanie, - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków,
·         kulturalne zachowanie przy stole.
Zabiegi higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie sali do zajęć.
9.15-9.45
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe wg 15 obszarów edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych metod.
Zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.
9.45-10.00
Zajęcia ruchowe.
10.00-10.30
Zajęcia poznawczo -wychowawcze- cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem różnorodnych metod.
10.30-11.30
Wyjście na dwór.
Ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży. 
Wdrażanie do samodzielności.
Zabawy dowolne dzieci na przedszkolnym placu zabaw lub spacery i wycieczki w pobliżu przedszkola.
Zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie.

11.30-12.00
Przygotowanie do obiadu.
Wdrażanie dzieci do samoobsługi.
Wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków,
kulturalne zachowanie się przy stole.
12.00-13.15
Odpoczynek poobiedni.
Słuchanie bajek, muzyki i bajek  relaksacyjnych.
Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.
Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
13.15-14.00
Czynności porządkowe. Zabiegi higieniczne.
Podwieczorek,
Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.
Czynności higieniczne.
Samodzielne spożywanie posiłku.
14.00-15.00
Zabawy w sali: słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami.
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
Praca indywidualna.
Rozchodzenie się dzieci, kontakt indywidualny z rodzicami, prace porządkowe.