poniedziałek, 28 sierpnia 2017

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018  w naszym Przedszkolu odbędzie się w poniedziałek 04.09.2017 
o godzinie 10.30.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

piątek, 25 sierpnia 2017

MAMUSIU TATUSIU WŁAŚNIE ZOSTAŁEM PRZEDSZKOLAKIEM

MAMUSIU TATUSIU WŁAŚNIE ZOSTAŁEM PRZEDSZKOLAKIEM.

KOCHANI RODZICE!


* potrzebuję wygodnych ubranek takich, w których będzie mi wygodnie w zabawach oraz które sam ściągnę i ubiorę korzystając z toalety.

*poproszę też o zestawy zapasowych ubranek i bielizny czekających w szatni. Wiecie- czasem pędzel z farbą nie trafi w kartkę, a zupa udekoruje bluzkę. Może zdarzyć się, że zgubię drogę do toalety lub zapomnę o niej świetnie się bawiąc.

*przydadzą mi się wygodne kapcie ze sztywną podeszwą i  w dobrym rozmiarze, wygodne i chroniące przed wywrotką.

*lubię podpisane ubranka i buciki - gdy zapomnę, co do mnie należy, pani pomoże mi odnaleźć moje rzeczy.

*przydadzą mi się chusteczki - mokre i suche.W końcu jestem eleganckim przedszkolakiem i muszę dbać o swój nosek.

*miło być punktualnym jestem jeszcze mały i nie lubię się spieszyć. Wyjdźmy  z domu trochę wcześniej. W przedszkolu czeka tyle ciekawych zabaw.*nie martwcie się! jestem niewątpliwie bardzo dzielnym małym człowiekiem, ale może zdarzyć się tak, że kilka łez popłynie po moim policzku przy pożegnaniu. Bez obaw - to normalne. W końcu jestem jeszcze malutki!

środa, 16 sierpnia 2017

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom w partnerstwie z Gminą Wolbrom w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) poszukujeosoby do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym.
Ilość zajęć: 40 godzin, 1h/tydzień.
Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDEK w Chrząstowicach
Okres zatrudnienia: od 01.09.2017 do 31.08.2018 r.

Podstawa zatrudnienia: Umowa zlecenie
Wynagrodzenie: Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 I. Wymagania niezbędne:                                                                                    1.Wykształcenie pedagogiczne niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym .                                                                                                       2.Kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym;
3. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę z małymi dziećmi.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość specyfiki pracy z małymi dziećmi lub opieki nad nimi.
2. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie.
3. Komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi, zaangażowanie w pracę z dziećmi.
4.Wysoka kultura osobista
5.Odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność.
III. Gwarantujemy
1.Przyjazną atmosferę
2.Możliwość rozwoju i nabywania doświadczenia w pracy z dziećmi.
IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia
4. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające kwalifikacje, wiedzę i umiejętności
V.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, tylko osobiście w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom  z dopiskiem: Nabór na nauczyciela prowadzącego zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków" do dnia 31.08.2017 r. do godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV- powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm ).Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub przesunięcia okresu zatrudnienia bez podania przyczyn. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie oraz dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje: W pierwszym etapie komisja zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustali czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, ustalając listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Chrząstowice,  16.08.2017 r.
OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom w partnerstwie z Gminą Wolbrom w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) poszukuje osoby do prowadzenia zajęć z terapii sensorycznej.
Ilość zajęć: 40 godzin, 1h/tydzień.
Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDEK w Chrząstowicach
Okres zatrudnienia: od 01.09.2017 do 31.08.2018 r.

Podstawa zatrudnienia: Umowa zlecenie
Wynagrodzenie: Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 I. Wymagania niezbędne:                                                                                                     1. Wykształcenie pedagogiczne niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym .                                                                                                 2.Kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu terapii sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym;
3. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę z małymi dziećmi.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość specyfiki pracy z małymi dziećmi lub opieki nad nimi.
2. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie.
3. Komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi, zaangażowanie w pracę z dziećmi.
4.Wysoka kultura osobista
5.Odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność.
III. Gwarantujemy
1.Przyjazną atmosferę
2.Możliwość rozwoju i nabywania doświadczenia w pracy z dziećmi.
IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia
4. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające kwalifikacje, wiedzę i umiejętności
V.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, tylko osobiście w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom  z dopiskiem: Nabór na stanowisko osoby prowadzącej zajęcia z terapii sensorycznej w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków" do dnia 31.08.2017 r. do godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV- powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm ).Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub przesunięcia okresu zatrudnienia bez podania przyczyn. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie oraz dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje: W pierwszym etapie komisja zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustali czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, ustalając listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Chrząstowice,  16.08.2017 r.
OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom w partnerstwie z Gminą Wolbrom w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) poszukuje osoby do prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej.
Ilość zajęć: 360 godzin, 9h/tydzień.
Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDEK w Chrząstowicach
Okres zatrudnienia: od 01.09.2017 do 31.08.2018 r.

Podstawa zatrudnienia: Umowa zlecenie
Wynagrodzenie: Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 I. Wymagania niezbędne:                                                                                1.Wykształcenie pedagogiczne niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym .                                                                                                         2.Kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu terapii logopedycznej u dzieci w wieku przedszkolnym;
3. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę z małymi dziećmi.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość specyfiki pracy z małymi dziećmi lub opieki nad nimi.
2. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie.
3. Komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi, zaangażowanie w pracę z dziećmi.
4.Wysoka kultura osobista
5.Odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność.
III. Gwarantujemy
1.Przyjazną atmosferę
2.Możliwość rozwoju i nabywania doświadczenia w pracy z dziećmi.
IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia
4. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające kwalifikacje, wiedzę i umiejętności
V.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, tylko osobiście w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom  z dopiskiem: Nabór na stanowisko osoby prowadzącej zajęcia z terapii logopedycznej w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków" do dnia 31.08.2017 r. do godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV- powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm ).Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub przesunięcia okresu zatrudnienia bez podania przyczyn. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie oraz dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje: W pierwszym etapie komisja zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustali czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, ustalając listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Chrząstowice,  16.08.2017 r.
OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom w partnerstwie z Gminą Wolbrom w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) poszukuje osoby do prowadzenia dodatkowych zajęć z języka angielskiego.
Ilość zajęć: 40 godzin, 1h/tydzień.
Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDEK w Chrząstowicach
Okres zatrudnienia: od 01.09.2017 do 31.08.2018 r.

Podstawa zatrudnienia: Umowa zlecenie
Wynagrodzenie: Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 I. Wymagania niezbędne:                                                                              1.Wykształcenie pedagogiczne niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym .                                                                                                           2.Kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z zajęć języka angielskiego j u dzieci w wieku przedszkolnym;
3. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę z małymi dziećmi.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość specyfiki pracy z małymi dziećmi lub opieki nad nimi.
2. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie.
3. Komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi, zaangażowanie w pracę z dziećmi.
4.Wysoka kultura osobista
5.Odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność.
III. Gwarantujemy
1.Przyjazną atmosferę
2.Możliwość rozwoju i nabywania doświadczenia w pracy z dziećmi.
IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia
4. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające kwalifikacje, wiedzę i umiejętności
V.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, tylko osobiście w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom  z dopiskiem: Nabór na stanowisko osoby prowadzącej zajęć języka angielskiego. w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków" do dnia 31.08.2017 r. do godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV- powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm ).Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub przesunięcia okresu zatrudnienia bez podania przyczyn. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie oraz dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje: W pierwszym etapie komisja zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustali czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, ustalając listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Chrząstowice,  16.08.2017 r.

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy nauczyciela
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy nauczyciela

Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom w partnerstwie z Gminą Wolbrom w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) poszukuje osoby:
Stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczne Przedszkole KRASNOLUDEK w Chrząstowicach
Okres zatrudnienia: od 01.09.2017 do 31.08.2018 r.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na podstawie  Kodeksu Pracy
Wynagrodzenie: Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie co najmniej średnie.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość specyfiki pracy z małymi dziećmi lub opieki nad nimi.
2. Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie.
3. Komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi, zaangażowanie w pracę z dziećmi.
4.Wysoka kultura osobista
5.Odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność.
III. Gwarantujemy
1.Umowę na pełny etat.
2.Przyjazną atmosferę
3.Możliwość rozwoju i nabywania doświadczenia w pracy z dziećmi.
IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
3. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pomocy nauczyciela.
4. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
V.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, tylko osobiście w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom  z dopiskiem: Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w Niepublicznym Przedszkolu KRASNOLUDEK  w Chrząstowicach w ramach realizacji projektu pt. „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków" do dnia 31.08.2017 r. do godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV- powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm ).Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub przesunięcia okresu zatrudnienia bez podania przyczyn. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie oraz dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.
 Dodatkowe informacje: W pierwszym etapie komisja zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustali czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o naborze, ustalając listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Chrząstowice,  14.08.2017 r.


piątek, 4 sierpnia 2017

REKRUTACJA 2017/2018Szanowni Rodzice!
Informujemy, że  trwają jeszcze zapisy na dodatkowe miejsca do przedszkola na rok 2017/2018 w związku z realizacją projektu "Edukacja przedszkolna u Krasnoludków", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego spędzania czasu, kreatywnej zabawy i nauki. Przyjmujemy dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Wolbrom.  Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić i dostarczyć bezpośrednio 
do Przedszkola w terminie 08-22.08.2017. Gotowe kwestionariusze można 
 odebrać na miejscu w siedzibie Przedszkola.Szczegółowe informacje zawarto w Regulaminie Rekrutacji zamieszczonym poniżej. 
Serdecznie zapraszamy.REGULAMIN REKRUTACJI NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
"KRASNOLUDEK" w Chrząstowicach w ramach projektu
"Edukacja przedszkolna u Krasnoludków"
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR


§ 1
INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do Projektu pn.: „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”, realizowanego przez Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM.
 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR
 3. Okres realizacji Projektu: 01.08.2017 r. do 30.09.2018 r.
 4. Biuro Projektu znajduje się w Chrząstowicach ( Chrząstowice 16, 32-340 Wolbrom).
 5. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji Projektu.
 6. W ramach realizacji Projektu zapewnione są pomoce dydaktyczne, które będą użytkowane podczas poszczególnych zajęć.


§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Instytucja Pośrednicząca – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Projekt - Projekt pn.: „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków”;
Beneficjent – Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM;
Uczestnik - zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie bezpośrednio korzystający ze wsparcia oferowanego w niniejszym Projekcie.

§ 3
CEL PROJEKTU
Celem projektu utworzenie 8 nowych miejsc przedszkolnych w Niepublicznym Przedszkolu Krasnoludek w Chrząstowicach oraz rozszerzenie oferty dodatkowej dla 25 dzieci (13 Dz; 12 Ch) wychowanków przedszkola oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 3 nauczycielek OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w okresie 08.2017-09.2018.


§4
 1. Projekt obejmuje następujące dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat:
 1. terapia logopedyczna
 2. terapia sensoryczna
 3. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.
 4. zajęcia z języka angielskiego


§ 5
ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI.
 1. Informację o zapisach dzieci do Przedszkola oraz harmonogram dotyczący rekrutacji ogłasza Dyrektor w formie:
 1. oferty umieszczonej w widocznym dla rodziców miejscu w przedszkolu,
 2. ustnej informacji przekazywanej rodzicom,
 3. na stronie internetowej www.przedszkolekrasnoludek.pl§ 6
ZASADY REKRUTACJI
 1. Uczestnikiem zajęć dodatkowych może być wyłącznie dziecko uczęszczające do
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "KRASNOLUDEK" w Chrząstowicach
 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez rodzica lub prawnego opiekuna Formularza zgłoszeniowego ( zał. nr 1 do Regulaminu)
 2. Do Projektu zostaną zakwalifikowane dzieci wyznaczone przez nauczycieli i specjalistów po przeprowadzonej wstępnej diagnozie.
 3. Postępowanie rekrutacyjne – praca Komisji Rekrutacyjnej:
  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola. Dyrektor zarządzeniem wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
  2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje złożone formularze.
  3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
   w harmonogramie.
§ 7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
 1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie przewidzianym dla danego typu wsparcia.
§ 8
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu w Biurze Projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie rekrutacji.
§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu, mającego na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Projektodawcę w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu m.in. na skutek zmian w przepisach dotyczących MRPO 2014-2020, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Beneficjenta.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2017 r.


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach

w ramach projektu "Edukacja przedszkolna u Krasnoludków"


realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR


1. 04.08.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności rekrutacyjnych.
2. 08.08–22.08.2017r.  - wydawanie i przyjmowanie "Formularzy zgłoszeniowych" dziecka .
4. 22.08–25.08.2017r. – weryfikacja Formularzy Zgłoszeniowych i dołączonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.
5. Do 30.08.2017r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, lista osób przyjętych i ewentualnie lista rezerwowa.


wtorek, 1 sierpnia 2017

"EDUKACJA PRZEDSZKOLNA U KRASNOLUDKÓW"Z ogromną przyjemnością informujemy, że prowadzące nasze Przedszkole Stowarzyszenie Chrząstowice RAZEM w partnerstwie z Gminą Wolbrom rozpoczęło realizację projektu „Edukacja przedszkolna u Krasnoludków” w ramach Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu „KRASNOLUDEK” w Chrząstowicach, rozszerzenie oferty dodatkowej o zajęcia logopedyczne, z języka angielskiego, sensoryczne i rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w okresie 08.2017-09.2018.
W ramach realizacji projektu zakłada się gruntowną modernizację wszystkich pomieszczeń Przedszkola oraz zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
Z niecierpliwością czekamy na efekty naszych wspólnych działań.