środa, 25 marca 2020

ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 25.03.2020 do 10.04.2020 nauka nadal jest realizowana na odległość.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Drodzy Rodzice!

W związku z tymczasowym zawieszeniem zajęć przedszkolnych, w najbliższym czasie będziemy zachęcać i wspierać wszystkie dzieci - za pośrednictwem rodziców i przy współpracy z nimi - do samodzielnej i twórczej nauki i zabawy w domu. Wychowawcy będą wskazywać i proponować różnorodne zabawy i ćwiczenia z różnych obszarów aktywności. Proponowane formy pracy dostosowujemy do własnych możliwości i oczekiwań.

wtorek, 24 marca 2020

ZMIANY TERMINÓW REKRUTACJI

W związku z zaistniałą sytuacją uległy zmianie terminy rekrutacji do przedszkola

1. 20.02.2020r. – podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności rekrutacyjnych.
2. 10.02–25.02.2020r. – składanie u Dyrektora Przedszkola „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do Przedszkola.
3. 09.03–19.03.2020r. – wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola” ,
4. 20.03–31.03.2020r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola i dołączonych dokumentów.
5.Do 06.04.2020r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
6. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg  kolejności zgłoszeń

czwartek, 12 marca 2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW!Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół (w tym szkół dla dorosłych) i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych).
Rodzicu,
  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

środa, 11 marca 2020

INFORMACJA O HARMONOGRAMIE REKRUTACJI

INFORMACJAInformujemy, że pomimo zamknięcia szkól, przedszkoli i innych placówek oświatowych

termin przyjmowania wniosków o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2020/2021 

w naszym Przedszkolu nie ulega zmianie.

Dokumenty można składać w siedzibie Przedszkola zgodnie z harmonogramem 

do 19 marca 2020 roku w godz. 9.00-12.00, ale 

tylko i wyłącznie  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

pod numerem 604 998 174 !!!

O ewentualnych zmianach terminów  w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy

informować na bieżąco.Anna Żurek