środa, 26 sierpnia 2020

Bezpieczny powrót do przedszkola - wskazówki dla rodzica

Wskazówki dla Rodzica:

1. Nie posyłaj do Przedszkola chorego dziecka.

2. Przestrzegaj procedur funkcjonowania Przedszkola w czasie epidemii

3. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora i nauczycieli  na stronie internetowej Przedszkola i korespondencji sms oraz mailowej od nauczycieli. 

4. Zawsze odbieraj telefon z Przedszkola. 

5. Poinformuj Przedszkole, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.

6. Sprawdzaj, czy dziecko nie przynosi zbędnych rzeczy do Przedszkola.

7. Przypominaj dziecku zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii.