wtorek, 24 marca 2020

ZMIANY TERMINÓW REKRUTACJI

W związku z zaistniałą sytuacją uległy zmianie terminy rekrutacji do przedszkola

1. 20.02.2020r. – podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności rekrutacyjnych.
2. 10.02–25.02.2020r. – składanie u Dyrektora Przedszkola „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do Przedszkola.
3. 09.03–19.03.2020r. – wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola” ,
4. 20.03–31.03.2020r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola i dołączonych dokumentów.
5.Do 06.04.2020r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
6. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg  kolejności zgłoszeń