środa, 15 kwietnia 2020

Harmonogram pracy Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu z siedzibą w Wolbromiu


Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olkuszu informuje,

że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo
i telefonicznie do dnia 24.04.2020 r.  (filia Wolbrom)
Dyrektor i Kierownik Filii pełnią dyżur telefoniczny w godz.   9  –  13
 Numery telefonów:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olkuszu – tel. zastępczy:  32 643 04 60 wew. 24
Filia Poradni    tel. 32 644 13 55 

L.p.
Nazwisko
i imię


Funkcja
e-mail
Godziny dyżurów
e-mail

1
GORGOŃ
Barbara
kierownik filii
logopeda
kierownik.filia@pppolkusz.pl


Poniedziałek
9 - 13 (dyżur
e-mail
i telefoniczny)
Wtorek
9 - 13 (dyżur
e-mail
i telefoniczny)
Środa
9 - 13 (dyżur
e-mail
i telefoniczny)
Czwartek
9 - 13 (dyżur
e-mail
i telefoniczny)
Piątek
9 - 13 (dyżur
e-mail
i telefoniczny)

2
KAIM
Dorota
psycholog
psycholog.dorota@pppolkusz.pl
Poniedziałek
13 - 17 (e-mail)

Wtorek
8³º - 12³°
(e-mail)

Środa
12 - 16 (e-mail)

Czwartek
9 - 13 (e-mail)

Piątek
8 - 12 (e-mail)


3
KOSSAKOWSKA
Mariola
pedagog
pedagog.mariola@pppolkusz.pl
Poniedziałek
8 - 12 (e-mail)

Wtorek
13 - 17 (e-mail)

Środa
8³° - 12³°
(e-mail)

Czwartek
8 - 12 (e-mail)

Piątek
12 - 16 (e-mail)


4
ŁUPKA
Izabela
pedagog
pedagog.izabela@pppolkusz.pl
Poniedziałek
8³° - 12³°
(e-mail)

Wtorek
9 - 13 (e-mail)

Środa
13 - 17 (e-mail)

Czwartek
13 - 17 (e-mail)

Piątek
8 - 12 (e-mail)


Harmonogramy dyżurów e-mail mogą ulec zmianie.


          Informujemy, że dane osobowe przesłane w ramach korespondencji e-mail będą przetwarzane w celu obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja. Ponadto informujemy, iż przesłanie jakiejkolwiek korespondencji elektronicznej świadczy
o udzieleniu świadomie i dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w treści wiadomości.
          Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olkuszu jako administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) tj. m.in. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Poradni lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.
          Informacje zawarte w niniejszej wiadomości przeznaczone są jedynie dla osoby, do której jest adresowana i może zawierać informacje poufne. Jeżeli nie jesteś adresatem wiadomości, powiadom o tym fakcie nadawcę i usuń w sposób trwały wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami.