czwartek, 31 sierpnia 2023

Program wychowania przedszkolnego

 

Program wychowania przedszkolnego ,, Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe''

Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa Nowa Era „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe”, napisany przez nauczycieli i specjalistów z zakresu wychowania przedszkolnego, powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe samych autorek oraz o przeprowadzoną metodę sondażu diagnostycznego wśród pedagogów, wykorzystujących sprawdzone w praktyce teorie, metody, techniki i narzędzia w wychowaniu przedszkolnym. W rezultacie autorki stworzyły program oparty na podwalinach metodycznych uznanych teoretyków, nauczycieli i specjalistów – praktyków, dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 3–6 lat.


Do kompetencji kluczowych zaliczamy:

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

4. Kompetencje cyfrowe.

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

6. Kompetencje obywatelskie.

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnejAutorki: Monika Chludzińska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek.

Brak komentarzy: