czwartek, 2 lutego 2023

Szczegółowe i dodatkowe kryteria rekrutacji 2023/2024

                                     Szczegółowe i dodatkowe kryteria rekrutacji

do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK 

w Chrząstowicach na rok szkolny 2023/2024

 

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe i dodatkowe kryteria przyjęć dzieci oraz następującą punktację:

W kryteriach szczegółowych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 

1

dzieci z terenu wsi  Chrząstowice                                                        

 

        100pkt

2

dzieci, które wychowuje tylko jeden z rodziców    

           10pkt

3 

rodzeństwa dzieci już uczęszczających do Przedszkola                               

5 pkt 

 


                  

 

 

W kryteriach dodatkowych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 

1

dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym  do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach          

5 pkt