poniedziałek, 5 lutego 2024

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach

 

1. 19.02–26.02.2024r. – składanie u Dyrektora Przedszkola „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do Przedszkola.

2. 04.03–08.03.2024r. – wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji.

3. 04.03–13.03.2024r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola i dołączonych dokumentów.

4.Do 20.03.2024r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg  kolejności zgłoszeń.

6. 20.03-26.03.2024 potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia do Przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

 

 

 

Brak komentarzy: