poniedziałek, 5 lutego 2024

Szczegółowe i dodatkowe kryteria rekrutacji 2024/2025

 

Szczegółowe i dodatkowe kryteria rekrutacji

do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK 

w Chrząstowicach na rok szkolny 2024/2025

 

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe i dodatkowe kryteria przyjęć dzieci oraz następującą punktację:

W kryteriach szczegółowych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 

1

dzieci z terenu wsi  Chrząstowice                                                        

 

        100pkt

2

dzieci, które wychowuje tylko jeden z rodziców    

          10pkt

rodzeństwa dzieci już uczęszczających do Przedszkola                               

10 pkt 

 

                  

 

 

W kryteriach dodatkowych uwzględniane jest pierwszeństwo:

 

1

dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym  do Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach          

5 pkt

 

 

 

 

Brak komentarzy: