czwartek, 30 listopada 2017

KONKURS PLASTYCZNY "JESIENNE DRZEWO" rozwiązany!


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „ JESIENNE DRZEWO”

W październiku w naszym przedszkolu ogłosiliśmy konkurs plastyczny pt.:”JESIENNE DRZEWO”. Regulamin konkursu zakładał, że praca ma być wykonana przez dziecko z pomocą rodziców w formacie A3 techniką dowolna.
Jury brało pod uwagę pomysłowość, samodzielność, kreatywność wykonania pracy. Jednym z głównych założeń konkursu było, aby czas spędzony na przygotowaniu pracy konkursowej był czasem wspólnym – dziecka i rodziców. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu były przepiękne, ale trzeba było wybrać 6 z nich.
Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4 lata oraz 5,6 lat.

Oto wyniki:

KATEGORIA WIEKOWA 3,4 LATA

I miejsce – MAJA CZOPEK
II miejsce – NIKODEM WASILEWSKI
III miejsce – HANNA DYDUCH

KATEGORIA WIEKOWA 5,6 LAT

I miejsce – MAJA BRZEZIŃSKA
II miejsce – NIKOLA GLANOWSKA
III miejsce – IRENA BARCZYK

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

WSZYSTKIE DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE ZOSTAŁY NAGRODZONE .