czwartek, 22 lutego 2018

Harmonogram Rekrutacji 2018/2019


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
do Niepublicznego Przedszkola KRASNOLUDEK w Chrząstowicach

1. 22.02.2018r. – podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności rekrutacyjnych.

2. 01.02–21.02.2018r. – składanie u Dyrektora Przedszkola „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” przez dzieci już uczęszczające do Przedszkola.

3. 04.03–19.03.2018r. – wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola”.

4. 20.03–28.03.2018r. – weryfikacja Kart zgłoszenia dziecka do Przedszkola i dołączonych dokumentów.

5.Do 05.04.2018r. – poinformowanie telefoniczne lub ustne rodziców dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
6. Do 19.04.2018r. - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli   przyjęcia  do przedszkola.
7. Do 11.09.2018 podpisanie umowy o świadczenie usług.

8. W razie wolnych miejsc przyjmowanie dzieci wg  kolejności zgłoszeń.